De opbouw schoot los en ging een eigen leven leiden.