Deze pagina werd verzorgd door Hans Staal

Mini Skûtsje bouw pagina 11
Stand van zaken september 2001

 

Het is enige tijd stil geweest op de site over het Skûtsje-project, maar achter de schermen is gedurende de zomer hard gewerkt!

De polyester-ploeg bestaande uit Dennis, Simon en soms aangevuld met Joris heeft bijna alle rompen gereed. De laatste wordt volgende week gemaakt.

  Ook de dekken worden gemaakt, Tot onze verbazing losten de dekken veel lastiger uit de mal als de rompen, maar dit gaat nu ook steeds beter. Op de foto zijn romp nr. 8 en romp nr. 9 te zien. Deze zijn resp. voor Floris Hin en Evert Blom. Voor Evert liggen de dekken er ook bij. 
Hier nog een foto van wat dichterbij van de rompen. De rompen komen zo uit de mal en ik heb er verder nog niets aangedaan. Op de rechter romp zijn nog wat resten van het lossingsmiddel te zien. Om de rompen en de dekken verder af te werken moeten deze eerst ontvet worden. Hierbij werkt afwasmiddel prima. Vervolgens moet bij de romp de bovenkant van het boeisel afgetekend worden en daarna uitgezaagd.
Dik van Kooij heeft houtpakketten gemaakt voor de deelnemers. Van links naar rechts:
* Een plankje om het roer uit te maken.
* Hout voor de helmstok
* Een aantal latten om de zwaarden uit op te 
bouwen
* De voor- en achtersteven.

Een beschrijving voor het maken van roer, zwaarden, voor- en achtersteven volgt binnenkort op de site.

Created September 19th 2001