Deze pagina werd verzorgd door Hans Staal

Skûtsje,       een nieuw begin (1)

Een nieuwe romp waarvan weer een mal gemaakt gaat worden.

Na een lange poos stilgelegen te hebben ga ik weer verder met de skûtsjes. Vooral rugklachten en ook een te kleine auto hebben lange tijd verdere bouw voorkomen, maar de laatste tijd heb ik er steeds meer zin in om toch een skutsje voor mezelf te bouwen. (Mag weer van de fysio en auto is ondertussen vervangen door een veel groter exemplaar.) Dennis wil ook nog steeds eentje maken, maar hij was eerst met andere nog veel grotere projecten bezig. Dik wilde ook graag een lichtere romp hebben. Het blijkt dat de romp van de Grouw erg snel is ondanks een wat lager tuig.

Ondertussen was de mal erg achteruit gegaan. De laatste rompen kwamen niet goed meer uit de mal. De oorspronkelijke romp is verdwenen en de huidige mal is te slecht, dus moet er een nieuwe romp en daarna weer een mal gemaakt worden. Deze zullen weer veel mooier en strakker worden omdat Dennis en ik ondertussen ervaring opgedaan hebben met de Stoomtorpedoboot 'Alarme' en Dennis heeft daarna nog een schitterende mal gemaakt van een kleine sleepboot. Bij de beschrijving over de Alarme is te lezen hoe en wat we gedaan hebben.

Nieuwe romp

Ik heb van Dennis de oude romp van een skûtsje gekregen. Ook hier zijn de problemen met de oude mal zichtbaar. Ik ben nu begonnen met de fouten uit de boeg te halen en een nieuw berghout aan te plamuren. Ook is het berghout in het middengedeelte van de romp geheel weggeschuurd. De kop is nog lang niet glad, maar de hoofdvorm zit er wel weer in. Het is belangrijk de specifieke kenmerken van een Pipster skûtsje te behouden.
Volgende stap is het bijwerken van de kont.