Mini Skûtsjesilen
Nieuwsbrief Nr. 1 -25 april 2000

De Mini Skûtsje Silen nieuwsbrief is een uitgave van de Sintrale Kommisje Mini Skutsjesilen.
Leden zijn de deelnemers.
Verschijning frequentie: onregelmatig, dus als er wat nieuws te ventileren is.
Redactie: Hans Staal
Redactieadres: Bar van clubgebouw HMBC Vergadertijdstip: Iedere woensdagavond

De start

Op een club avond van de HMBC is na enige bieren het idee geopperd om gezamenlijk skûtsjes te gaan bouwen en daarmee op vaardagen te gaan varen. De reacties waren zeer enthousiast en ook nadat het bier hier en daar weer wat weggezakt is blijft men enthousiast. We gaan dus aan de slag!!!!!!

In tegenstelling tot de echte skûtsjes is het niet de bedoeling om een fanatiek wedstrijd circus te gaan starten. Veel meer is het idee om demonstratie wedstrijdjes te houden zonder allerlei prijzen en zeker geen 'prachtige bekers' te gaan uitdelen. Ook komt er geen reglementen boek of andere zwaarwichtige organisatie structuur. Het is de bedoeling om gezamenlijk een aantal schepen te bouwen daarmee te varen en met z'n allen veel te plezier te hebben.

Indeling en schaal grootte

De bedoeling is dat een ieder een bepaalde stad uitkiest en dat zijn/haar schip in de kleuren en met het hetzelfde zeilteken als het voorbeeld er uit zal gaan zien. Uitgangspunt is het seizoen 1999. Van dit seizoen heeft Hans een video waarop de kleuren van de zeilen en de schepen te zien zijn. Om het gemakkelijker te maken om mee te doen is het idee geopperd om rompen beschikbaar te stellen voor de deelnemers. Het is niet verplicht om een romp af te nemen, je mag zelf natuurlijk ook een romp bouwen. De lengte over de stevens moet ongeveer 1.40 m. zijn. Deze lengte is gekozen omdat dit de maximale maat is die nog in een kleine auto als de Ford Fiesta en Opel Corsa vervoerd kan worden. Voor het bouwen van de rompen zal een mal gemaakt worden. Hiervoor wordt de romp van het Drachster skûtsje gebruikt. Van de diverse skûtsjes hebben we de zeiltekening. Als je een bepaalde stad hebt gekozen dan wordt de tuig tekening van die stad geprojecteerd op de romp van het Drachster skûtsje. Dit doen we omdat we maar 1 type romp hebben. De schaal van de skûtsjes zal dus iets verschillen en ook de tuigage zal wat verschillen.

Wat voor radiobesturing je wil gaan toepassen is geheel zelf te bepalen en ook hoe uitgebreid de besturing wordt.

Bouw

Voor de bouw zijn al diverse zaken afgestemd.

De eerste romp wordt door Hans gebouwd. Deze wordt gebruikt om er een mal van te maken. De mal wordt door Dennis gemaakt. Daarna zal Dennis met hulp van Simon, die de polyester levert, de rompen maken. Alle rompen worden gelijk. Florence Notenboom heeft al aangeboden om de zeilen te maken. Joris zal de zeilen verven die bruin moeten worden. Wim Moonen zal voor de mechanismen zorgen voor het bedienen van de zwaarden.

Huidige stand van zaken

Theo van Harpen heeft aan het skûtsje gerekend en komt tot de conclusie dat 1,40 m een goede maat is. Het gewicht van het schip wordt dan 9,24 kg. Dit is nog te doen. Gaan we terug naar 1,20 m. dan wordt het gewicht 5,8 kg, maar de verwachting is dat het schip dan niet veel wind kan verdragen. Dus kiezen we voor 1,40 m.!! Theo heeft al aangeboden verdere berekeningen uit te voeren voor de zeilprestaties. Eerst volgende actie is het verbeteren van de tekeningen. Dit doet Kees. Daarna kunnen we de tekeningen op de juiste schaal laten afdrukken en kan de bouw van het prototype aanvangen.

Laatste nieuws:

Dennis en Hans hebben het idee om deze zomer gezamenlijk naar Friesland te gaan om daar naar het skûtsje silen te gaan kijken. Dit zou op eigen gelegenheid kunnen , maar bijvoorbeeld ook via toeschouwers schip. Heb je interesse om mee te gaan laat het Dennis of Hans even weten.