Deze pagina werd verzorgd door Hans Staal

Vorderingen van de diverse schepen

Skûtsje

Naam

Bouwer / Eigenaar

Stand van Zaken

Foto

Bolsward Bolsward      
Drachten Twee Gebroeders Dennis van Dartel De romp van dit Skûtsje is nu bij Hans Staal. Deze gaat proberen een nieuwe mal te maken, zodat er weer enkele nieuwe rompen gemaakt kunnen worden.
Eernewoude Emanuel Johan Schoonbeek Is klaar en zeilt als een speer!!!!
Grouw It Doarp Grou Matthijs Willering Skûtsje van Grouw zeilt nu en moet verder worden afgewerkt.
Heerenveen Gerben van Manen      
Huizum It Doarp Huzum      
Joure Oeral Thus      
Langweer Swan Fan Donia      
Leeuwarden Twee Gebroeders    
Lemmer Lemster Skûtsje Dik van Kooij Schip is klaar en vaart verschrikkelijk goed.
Drachten d' Halve Maen Evert Blom Vorderingen onbekend.
Sneek Sneker Pan Henk Hilbrands Vorderingen onbekend.
Woudsend Klaas van der Meulen Matthijs Willering Ligt tijdelijk even stil, omdat Matthijs eerst de Grouw afbouwt.
Zuidwesthoek Sùdwesthoek      

Updated August 11th 2007