Foto's van de Venetiaanse avond

op Madestein op 25 augustus 2003
Images of the Venetian Evening at Madestein (25th August 2003)
Click on the images for a larger view / Klik op de foto's voor een uitvergroting.
foto's : André Ros en Hans Staal

Bij de Venetiaanse avond, die op 25 augustus 2003 door leden van de HMBC werd gehouden op Madestein in Den Haag waren een flink aantal verlichte schepen aanwezig. Helaas stond er een stevige (frisse) bries, die voor nogal wat golfslag zorgde. Een aantal RC-kapiteins besloot na een korte proefvaart hun schepen maar aan de kant te houden. Deze schepen bleken niet bestand tegen de golfslag en maakten water. Gelukkig waren er ook nog schepen, die de golven zonder problemen trotseerden. Hieronder enkele foto's van het gebeuren.

Updated August 28th 2003