Foto's van de vaardag op de Waterpartij
van 25 mei 2003
Images from the clubmeeting at the pond (25 May)
Click on the images for a larger view / Klik op de foto's voor een uitvergroting.
foto's : André Ros

Created May 25th 2003 / Updated May 28th 2003