Foto's Vaardag Waterpartij
(29 september 2002)
Images of the HMBC-meeting at the Waterpartij (29 September 2002)
Click on the images for a larger view / Klik op de foto's voor een uitvergroting.
foto's : André Ros

De vaardag in september aan de Waterpartij werd een ongekend mooie najaarsvaardag. Er waren niet alleen flink wat schepen, ook het publiek was in groten getale aanwezig.We tonen U hier weer enkele foto's.

 
Created September 29th 2002